2019 12 07 miya 的相簿 > 豆科 / 蝶形花亞科 (共 168 張)
豆科植物的數量極多,僅次於菊科,為被子植物的第二大科;我國有1300多種。豆科植物中既有人們熟悉的蔬菜,又有重要的油料植物。分三個亞科:含羞草亞科、蘇木亞科(雲實亞科)、蝶形花亞科。
當日:3 累計:20569
> 自然天文
標籤 : 植物分類 
豆科 / 蝶形花亞科:鹿藿

鹿藿

多年生纏繞草本,莖蔓長,各部密被淡黃色柔毛。3 出羽狀複;側生小葉斜闊卵形,或斜闊橢圓形,先端短急尖,基部圓形;

豆科 / 蝶形花亞科:鹿藿

鹿藿

頂生小葉近於圓形,先端急尖或短漸尖;小葉紙質,上面疏被短柔毛,下面密被長柔毛和淡黃色透明腺點;托葉線狀披針形,不脫落。

豆科 / 蝶形花亞科:鹿藿

鹿藿

莢果短矩形,紅紫色;有 1-2 顆黑色有光澤的種子。果期 8~11月

豆科 / 蝶形花亞科:台灣山黑扁豆

台灣山黑扁豆

屬纏繞性一年生藤本。三出葉,有小托葉,頂小葉卵形,先端銳形,葉基銳尖、具柔毛。總狀花序,花萼筒狀,上端截形;花瓣蝶形,旗瓣具距,花黃色;花柱及子房柄短且具毛。

豆科 / 蝶形花亞科:台灣山黑扁豆

台灣山黑扁豆

它的葉面暗綠色常帶白斑,灰色葉背白,種子紫黑色,故名為二色葉山黑豆。

豆科 / 蝶形花亞科:台灣山豆根

台灣山豆根

為常綠小灌木,有小分枝,總狀花序頂生,披褐色短毛,花萼筒狀鐘形,歪斜,不整齊的五淺裂;花冠為蝶形,屬於不整齊花,花瓣白色或紫白色。

豆科 / 蝶形花亞科:紫雲英

紫雲英

一或二年生草本,莖細長,斜上昇狀,具有多數分枝,疏生毛茸。花多數,紫紅色或粉紅色,頂生於花莖上形成一頭狀叢生。

豆科 / 蝶形花亞科:紫雲英

紫雲英

莢果圓柱形,成熟時黑色,先端有細長的尖喙,光滑無毛。果期 3~7 月。

豆科 / 蝶形花亞科:大葉佛萊明豆

大葉佛萊明豆

直立灌木幼枝密被黃色柔毛,嫩枝具翼。三出複葉,小葉長橢圓形漸尖頭,圓基,葉背散生紅色小腺點,莢果密被柔毛,種子 2 粒。

豆科 / 蝶形花亞科:濱豇豆

濱豇豆

花瓣突出,龍骨瓣楔形或漸上昇或稍反捲呈喙嘴狀突起;兩體雄蕊,花藥單型;花藥之一側有鬚毛。

豆科 / 蝶形花亞科:濱豇豆

濱豇豆

多年生藤本狀草本,莖匍匐性或蔓延性,粗壯,近似光滑無毛,具有多數分枝,小枝條擴展狀。小葉卵形,長橢圓形或倒卵形

豆科 / 蝶形花亞科:濱豇豆

濱豇豆

花期 4~7 月

豆科 / 蝶形花亞科:栗豆樹

栗豆樹

常綠中喬木,株高可達 12 公尺以上,最高可達 40 公尺,樹皮光滑、灰褐色。

豆科 / 蝶形花亞科:栗豆樹

栗豆樹

奇數羽狀複葉,小葉互生,約 6 對,有頂葉;葉呈披針狀長橢圓形,全緣,革質,正面深綠色,背面淡綠色。

豆科 / 蝶形花亞科:栗豆樹

栗豆樹

花腋生,黃橙色;雌雄同花,雌蕊 1,雄蕊 10,花後結果莢。

豆科 / 蝶形花亞科:栗豆樹

栗豆樹

莢果長可達 20 公分,寬 5~7 公分,內有種子 3~5 顆,1~2 顆亦常見;

豆科 / 蝶形花亞科:栗豆樹

栗豆樹

種子橢圓形,大如雞蛋,可烘烤食用。

豆科 / 蝶形花亞科:火炬刺桐

火炬刺桐

花朱紅色(少數為淡黃色),頂生而密集的總狀花序;有柔毛或近似光滑無毛,

豆科 / 蝶形花亞科:火炬刺桐

火炬刺桐

花萼紙質,不規則開裂,旗瓣重摺而呈長管狀,龍骨瓣合生;兩體雄蕊,9+1,或10枚雄蕊合生至花絲中途,花期 4-5月。

豆科 / 蝶形花亞科:珊瑚刺桐

珊瑚刺桐

花為頂生總狀花序,花冠呈長牙形而不開張,鮮紅色。花期3~11月。

豆科 / 蝶形花亞科:珊瑚刺桐

珊瑚刺桐

花軸較其他刺桐類長,花朵鮮艷奪目,聚生於斜上之總梗上,形成總狀花序;花冠紅色五瓣,最上方花瓣(旗瓣)明顯且將兩側之「翼瓣」二枚包於裏頭;雄蕊 10 枚,9 枚成束加上另 1 枚離生者而特稱為「二體雄蕊」,並突出「龍骨瓣」外。

XUITER 優質大賞
我愛大自然
搜尋相簿
關鍵字:
天邊一朵雲
 
誰拜訪過我
參觀人次
今日人氣:58
累積人氣:2648690
熱門相簿
站長訊息
活動小天使

檢舉需要登入會員 »