2014 02 12 klh 的相簿 > A CUT牛排館 (共 249 張)
國賓飯店A CUT牛排館
當日:1 累計:22454
> 美食記錄
標籤 : 美食 
A CUT牛排館:超低溫慢烤穀飼牛排

超低溫慢烤穀飼牛排

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:超低溫慢烤穀飼牛排

超低溫慢烤穀飼牛排

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:澳洲穀飼紐約克牛排

澳洲穀飼紐約克牛排

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:澳洲穀飼紐約克牛排

澳洲穀飼紐約克牛排

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:澳洲穀飼紐約克牛排

澳洲穀飼紐約克牛排

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:紅酒燉羊膝

紅酒燉羊膝

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:紅酒燉羊膝

紅酒燉羊膝

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:紅酒燉羊膝

紅酒燉羊膝

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:紅酒燉羊膝

紅酒燉羊膝

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:A CUT牛排館

A CUT牛排館

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:溫熱巧克力舒芙蕾

溫熱巧克力舒芙蕾

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:溫熱巧克力舒芙蕾

溫熱巧克力舒芙蕾

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:溫熱巧克力舒芙蕾

溫熱巧克力舒芙蕾

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:咖啡

咖啡

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:柳澄

柳澄

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:烤布蕾

烤布蕾

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:烤布蕾&柳澄

烤布蕾&柳澄

國賓飯店A CUT牛排館

A CUT牛排館:濃縮咖啡

濃縮咖啡

國賓A CUT牛排館

A CUT牛排館:A CUT牛排館

A CUT牛排館

國賓A CUT牛排館

A CUT牛排館:A CUT牛排館

A CUT牛排館

國賓A CUT牛排館

A CUT牛排館:A CUT牛排館

A CUT牛排館

國賓A CUT牛排館

優質Xuiter大賞
facebook名片貼
我的好友
站長訊息
搜尋相簿
關鍵字:
關於我
熱門相簿
參觀人次
今日人氣:17
累積人氣:2748174
快速搜尋
 
誰拜訪過我
活動小天使

檢舉需要登入會員 »