引擎:3696c.c.V6
馬力/轉速:325hp/7000rpm
扭力/轉速:37kgm/5200rpm
7-speed automatic with manual shifting mode
0 - 100 kph 6.8 s
Top speed:230 km/h
車重:1993kg
售價:266萬元
臺灣僅10輛配額
當日:1 累計:17863
> 男生個人
標籤 : automobile  Infiniti 
Infiniti QX70S 3.7 V6 (S51) 黑曜戰神限量版:
Infiniti QX70S 3.7 V6 (S51) 黑曜戰神限量版:
Infiniti QX70S 3.7 V6 (S51) 黑曜戰神限量版:
Infiniti QX70S 3.7 V6 (S51) 黑曜戰神限量版:
Infiniti QX70S 3.7 V6 (S51) 黑曜戰神限量版:
Infiniti QX70S 3.7 V6 (S51) 黑曜戰神限量版:
Infiniti QX70S 3.7 V6 (S51) 黑曜戰神限量版:
Infiniti QX70S 3.7 V6 (S51) 黑曜戰神限量版:
Infiniti QX70S 3.7 V6 (S51) 黑曜戰神限量版:
極惡重車 集樂人生

檢舉需要登入會員 »